Utnytt vår kunnskap og erfaring

Atlas Nordic Group er din partner når du investerer i internasjonal eiendom. Vår visjon er å gjøre internasjonal eiendomsinvestering enkel og lønnsom. Vår forretningsmodell gjør det enkelt å investere, da vi håndterer all forskning, due diligence, papirarbeid, juridiske spørsmål osv.

Å dra nytte av vår ekspertise og erfaring gir deg en alvorlig fordel når du kjøper eiendom i utlandet. Ved å kjøpe bolig i ett av prosjektene våre, trekker du på vår kunnskap og ressurser, som i mange tilfeller er et bedre grunnlag for et eiendomskjøp i utlandet.

Å kjøpe eiendommer i prosjektene våre betyr at du blir eier av de konkrete eiendommene med bruksrett, leierett og rett til å selge din eiendom. I hvert prosjekt tilbyr vi også investorer å få bruk og utleie administrert av et tredjepartsfirma eller i noen tilfeller av et selskap som er spesielt laget for formålet. Denne muligheten gjør kjøp av fast eiendom til en helt hands-off investering.
Real estate investing
Meglere
Vårt team av meglere er kjernen i vår salgsavdeling, som er langt den største avdelingen i vår virksomhet. De er det primære kontaktpunktet for våre kunder, og alle kunder får tildelt sin egen personlige megler.

Meglerne kommer fra mange forskjellige bakgrunner med forskjellige nasjonal
Real estate investing
Real estate investing
Analytikere
Analytikerne utfører et kritisk arbeid med å undersøke og identifisere de beste markedene å operere i samt de mest lovende eiendomsprosjektene.

Våre analytikere jobber tett med eiendomsmeglere og andre viktige personer i eiendomssektoren. De har tilgang til enorme mengder data fra forskjellige eiendomsmarkeder, som de undersøker for å finne de beste eiendomshandlene.
Administrasjon
Det administrative teamet håndterer alt som ikke har med salg, analyse eller toppledelse direkte å gjøre – noe som naturligvis er en masse oppgaver.

Teamet består av en administrativ medarbeider og en håndfull administrative assistenter. Hvert medlem av teamet har sitt eget arbeidsfelt. De er også blitt valgt ut for sine individuelle ferdigheter, som har kvalifisert dem til sine spesifikke roller i vår virksomhet.
Real estate investing