Skypark Málaga er et parkeringsanlæg til opførsel ved Málaga lufthavn, Costa del Sol i Spanien. I følge planen skal parkeringsanlægget drives som valet parkering. Der bliver opført 1.600 enheder fordelt på 4 etager. Dertil vil der være yderligere 50 VIP-enheder på grundplan som vil have ladestander til El samt Hybrid køretøjer. Anlægget bliver fuldt overdækket og overvåget med 24 timers security.

Absolut solid udsigtsrig investering i førsteklasses parkeringspladser med beliggenhed klods op af Málaga lufthavn. Projektet er utrolig attraktivt da dette bliver den første og eneste mulighed for parkering med direkte adgang til den nordlige indgang til lufthavnen.

Få del i et vækstmarked der i øjeblikket skønnes at have en samlet størrelse på 18,2 miliarder dollars.
MÁLAGA LUFTHAVN

MÁLAGA LUFTHAVN

Málaga lufthavn er den mest brugte internationale lufthavn i Spanien og håndterer omtrent 85% af den internationale trafik i Andalusien. Det er den fjerde største lufthavn i Spanien. Lufthavnen er utrolig populær grundet dens attraktive lokation ud til kysten Costa del Sol og den nærmeste lufthavn til feriesteder i- og omkring Málaga.

Den spanske regering har offentliggjort en investering i infrastrukturen af Málaga lufthavn på 88,3 millioner euro i perioden 2022-2026 for at øge kapaciteten yderligere og for at give mulighed for at lufthavnen skal kunne håndtere mere end 30 millioner passagerer årligt. Denne udvidelse og forbedring vil kun komme os til gode og have en voldsom effekt på parkeringspladserne i og omkring lufthavnen.

Málaga lufthavn slutter året med over 22 millioner registrerede passagere over hele 2023, hvilket er en stigning på 4,7%. Til sammenligning ser vi i Barcelona og Madrid lufthavn et fald på henholdsvis 5,3% samt 2,5%. Hvilket viser en stor tendens til at turisterne vælger at kigge på Costa del Sol frem for de større byer med en stigende interesse for Málaga. På baggrund af dette er den Spanske regering tvunget til at fremskynde udvidelse af deres investering i Málaga lufthavn og forventer at påbegynde denne i udgangen af 2024.
FØRSTE KLASSES PLACERING

FØRSTE KLASSES PLACERING

Projektet er utrolig attraktivt da det bliver det første og eneste anlæg med mulighed for parkering med direkte adgang til den nordlige indgang til lufthavnen.

Mulighed for langtidsparkering er til stede i stort set alle lufthavne af en vis størrelse. Dette skyldes, at langtidsparkering ved lufthavne er et gennemprøvet koncept og en meget rentabel forretningsmodel.

Grænsen for hvornår efterspørgslen er stor nok til, at det er rentabelt at etablere en langtidsparkerings-facilitet varierer fra sted til sted, men skiller typisk ved et årligt passagerantal på over 2.5 millioner rejsende. Typen af passagerer spiller naturligvis en rolle, men med en volume på over 2.5 millioner rejsende, er anlægget sikret en vis trafik, som giver et sundt grundlag for udlejning i anlægget.

Antallet af passagerer i Málaga lufthavn var i 2019 ca. 19,85 mio rejsende, hvilket betyder, at den håndterer over 5 gange så mange rejsende som f. Eks. Billund lufthavn. I 2023 har lufthavnen slået rekord med over 22 mio rejsende, og denne er stadig stigende. I området omkring Málaga lufthavn findes der i dag yderst begrænsede muligheder for langtidsparkering, hvilket bl.a. Skyldes, at lufthavnen nu har den fornødne kapacitet og tilstrækkeligt passagerantal til, at det kan svare sig at skabe et udbud – dvs. En parkeringsfacilitet der dækker efterspørgslen. Eftersom der er mangel på parkeringspladser i og omkring Málaga lufthavn, går Skypark Málaga ind og dækker behovet, og bliver det første og eneste parkeringsanlæg med direkte adgang til lufthavnens nordlige indgang.
TIDSHORISONT

TIDSHORISONT

Fase 1 – Q4, 2024:
Indhegning af hele projektet, el og vand er anlagt samt grunden bliver asfalteret. Der er yderligere blevet opsat administrativt kontor med solcellepaneler. Der er på grundplan 450 parkeringspladser. Projektet bliver på nuværende tidspunkt allerede udlejet på grundplan og har en daglig udlejningsgrad på mellem 60-90%

Fase 2 – Q2, 2025:
Byggeriet udvides og der vil blive opført 1600 parkeringspladser fordelt på 4 plan. Sideliggende vil der være 50 pladser på grundplan med tilhørende ladestander til henholdsvis el og hybrid køretøjer. Anlægget bliver fuldt overdækket og anlagt 24 timers security.

Fase 3 – Q4, 2025:
Byggeriet som beskrevet i fase 2 færdigstilles i slutningen af 2025. Der vil blive udført de sidste detaljer og facade arbejde inden driftsstarten af projektet.

Fase 4 – Q1, 2026:
Driftstart af Skypark Málaga
INVESTERING

INVESTERING

Kapitalkrav fra kun: € 14.000,00
Dividende pro anno: 12%
70% forventet afkast over en 2-årig periode.
Sikkerhed via konventionel ejendomsinvestering
Passiv, fuldt adminstreret og problemfri investering.
Ingen solidarisk hæftelse eller kapitalbinding
Fase 1 er på nuværende tidspunkt fuldt udsolgt, og ikke længere aktuelt!
RISIKOVURDERING – LAV

RISIKOVURDERING – LAV

I lighed med andre investeringer er der også forskellige risici forbundet med investering i kommercielle ejendomme som lufthavnsparkeringer. De primære risikofaktorer er ændringer i flytrafikken samt konkurrencesituationen: Udbud og efterspørgsel. I og med der er kæmpe efterspørgsel på parkeringspladser i og omkring Málaga lufthavn samt der er tale om et off-plan projekt, er Skypark Málaga vurderet til at være en lavrisiko investering.

Ændringer i flytrafikken:
I forbindelse med udbruddet af Covid-19 har lufthavne over hele Europa oplevet en nedgang på 60-95%. En nedgang i den størrelsesorden vil naturligvis påvirke driften negativt. Dette er heldigvis noget som Málaga lufthavn er overkom allerede i 2021.

I 2023 har Málaga lufthavn haft sit bedste år nogensinde og den spanske regering har valgt at investerere omtrent 90 millioner euro i udvidelsen af denne for at øge turismen yderligere.

Konkurrencesituation:
Som situationen er i dag, findes der meget få sikrede, indhegnede, parkeringsfaciliteter i og omkring Málaga lufthavn, og mulighederne for langtidsparkering er særdeles begrænsede. Selskabet har kun én direkte konkurrent, som udelukkende tilbyder udækket udendørs parkering til en pris på € 28,00 – 60,00 pr. Uge. Konkurrenten har en yderst begrænset kapacitet med meget få parkeringspladser og minimal sikkerhed. Herudover har Málaga lufthavn ca. 1492 parkeringspladser, der udlejes på timebasis. Disse parkeringspladser er dog ikke egnet til langtidsparkering. Dette er langt fra nok til at kunne dække de rejsendes behov.

Skypark Málaga bliver det første og eneste anlæg med valet service, 24 timers sikkerhed og indhegnet parkeringsfacilitet med overvågning og direkte adgang til den nye nordlige indgang til lufthavnen. Der vil altså være direkte indfaldsvej fra anlægget til terminalerne i lufthavnen, hvilket gør af Skypark Málaga kommer til at yde en hurtig og formel service for kunderne.
ØKONOMI

ØKONOMI

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en udlejningsgrad på 60-100% med dagspriser på € 4,00 – 10,00. Priserne er fastsat ud fra:
1. Vores beregninger om rentabilitet
2. De generelle priser på langtidsparkering i lignende parkeringsanlæg i Spanien og omkring lufthavnene.
3. De alternative parkerings muligheder, der findes ved Málaga lufthavn.

I 2027 forventes en udlejningsgrad på 100%, hvilket antages at kunne opnås i kraft af virksomhedens etablerede klientel samt den eksisterende efterspørgsel på parkeringsmulighederne i området og omkring lufthavnen. De prismæssigt mest usikre faktorer er forsikringerne af ejendommene samt kundernes køretøjer, der transporteres mellem lufthavnsterminalerne og parkeringsanlægget. Den endelige forsikringspræmie påvirkes af hvilke type parkering, der primært bookes af kunderne (langtidsparkeringer er principelt billigere at forsikre end korttidsparkeringer, idet sidstnævnte indebærer flere køreture i kundernes køretøjer end førstnævnte).

Sideliggende vil anlægget udelukkende være drevet af grøn energi via solpaneler for at mindske anlæggets udgifter. Hertil vil der blive tilbudt både indvendig og udvendig bilvask af kundernes køretøjer for at maksimere investorernes indtægter af anlægget og deres investering. De samlede driftsindtægter og -udgifter i Skypark Málaga opgøres ved udgangen af hvert regnskabsår i årsregnskabet, som udarbejdes af selskabets revisor. Investorernes afkast er baseret på det samlede overskud fra driften af Skypark Málaga. Driften inkluderer kollektiv udlejning af alle investorernes parkeringspladser, men også rengøringsservice af kundernes køretøjer. Afkastet tager derfor ikke udgangspunkt i driftsindtægterne fra de enkelte parkeringspladser, men derimod i anlæggets samlede drift. Den enkelte investor modtager således en andel af overskuddet beregnet ud fra vedkommendes andel (dvs. Antal parkeringspladser) i projektet. Overskuddet fordeles blandt investorerne umiddelbart efter afslutningen af årsregnskabet. Selve udbetalingen sker til en konto udpeget af investor.
VALET PARKERING

VALET PARKERING

Selskabet udbyder valet parkeringsservice, som kan bookes online via Skyparks hjemmeside, telefon eller personligt i lufthavnen ved alle terminalernes drop-off area. Servicen fungerer som nævnt:

• Booking via Skyparks hjemmeside, telefon eller drop-off area.
• Slutbrugere ankommer til Málaga lufthavns drop-off area ved en af de individuelle terminaler og aflevere sin bil til Skyparks valet repræsentant. Her skriver kunden under på en kvittering hvor der er afkrydset om hvorvidt køretøjet har ridser, skader eller andre skavanker af sikkerhedsmæssige årsager.
• Kunden modtager ved aflevering af sit køretøj en sms med anvisninger omkring holdeplads samt kode til nøgleboks.
• Kundens bil parkeres på anlægget.
• Når kunden vender retur, fragtes dennes bil til pick-up area i den respektive terminal, hvorefter en sms fremsendes med anvisninger samt kode til nøgleboks.

Selskabet forventer ydermere at tilbyde rengøring af kundens køretøjer for at maksimere indtjeningen i anlægget.
GENNEMPRØVET KONCEPT

GENNEMPRØVET KONCEPT

På nuværende tidspunkt er der ingen eksisterende parkeringspladser med et koncept svarende til Skypark i Málaga. Konceptet findes dog i adskillige andre europæiske lande og især i nærheden af ​​lufthavne på populære turistdestinationer.

På mange af de populære turistdestinationer i Sydeuropa er parkeringsservice en uundværlig del af de lufthavnstjenester, der bruges af et stort antal passagerer. Brugerne omfatter feriehusejere, biludlejningsbureauer, lufthavns- og flyselskabsansatte, forretningsrejsende og visse dele af lokalbefolkningen.

Selvom parkeringsservicemodellen endnu ikke findes i Málaga lufthavn, bruger mange europæiske lufthavne og parkeringsoperatører i nærheden af ​​lufthavne denne model. Det tilbydes primært i store og travle lufthavne. Vores forskning har vist, at parkeringsservice generelt kun er til stede i lufthavne med +2,5 millioner passagerer om året.

For kunderne er der to hovedfordele ved betjent parkeringsmodellen sammenlignet med almindelig parkering: 1) tidsbesparelse og 2) komfort. Parkeringsservice giver kunden mulighed for at køre til afgangsterminalen og aflevere bilen til personalet, der skal parkere den. Dette frigør kunden fra at gå eller tage en shuttlebus til lufthavnen. Det er en bekvem service, der øger kundernes samlede komfort og rejseoplevelse. Den største ulempe er, at parkeringsservice koster mere end almindelig parkering.

For parkeringsoperatøren er den primære fordel ved betjent parkering muligheden for at optimere belægningen af ​​parkeringsområdet ved at pakke flere køretøjer ind i anlægget. En betjent kan fordoble antallet af parkerede biler sammenlignet med en traditionel parkeringsoperatør.